Agnieszka Sosnowska

statystyk, metodolog badañ spo³ecznych, webmaster
strona domowa
Strona g³ówna

O mnie - CV

Statystyki wyborcze

Teksty nie tylko socjologiczne

Ró¿no¶ci

3186380712

Galeria

Linki rozmaite


Witam na mojej stronie internetowej :-)

Gromadzi ona g³ównie ró¿ne moje "dzie³ka", które ró¿nym osobom, z tych czy innych powodów,
mog³y siê okazaæ przydatne.
Dotychczas rozsiane po kilku serwerach, zosta³y zebrane do kupy.
Dodatkowo - trochê informacji o mnie i galeria zdjêæ.

Stronka jest ci±gle w stanie tworzenia i ujednolicania,
tak¿e miejscami pozostawia jeszcze trochê do ¿yczenia.

Zapraszam!

PS. Wykorzystanie materia³ów dozwolone za podaniem ¼ród³a.

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Agnieszka Sosnowska
asosnowska@asosnowska.pl
Stronê najlepiej ogl±daæ w rozdzielczo¶ci 1024x768px lub wy¿szej Paj±czek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!